Twill

Twill – iplarni diagonal to’qish natijasida olingan mato. Bu tabiiy va sun’iy tolalarga asoslangan bo’lishi mumkin.

Realtex